Navigation Menu+

CPEI denktank sessie

11 april 2013 – Om het concept van CPEI verder te brengen zijn er denktank sessies met specialisten.

Donderdag 11 april 2013 spraken Jannie Vinke (ANA) Joost Vorstenbosch en Harvey Otten met Pascal Sijstermans (Sumcity) Maarten de Boer (4Winden) Marije Raap (OGA) Noortje van Kleef (the big Y Apple)

De volgende vragen kwamen aan de orde:

Wat maakt het CPEI voorstel onderscheidend en aantrekkelijk voor de gemeente Amsterdam?

Kracht is het bieden van een platform aan een groep ondernemende mensen en het unieke experiment van een zelforganiserend proces.

Waarom nu en niet gewoon wachten tot de crisis op de woning- en vastgoedmarkt voorbij is?

Het is erg onwaarschijnlijk dat gebiedsontwikkeling op de schaal die we voor de crisistijd kenden terugkomt. CPEI kan een alternatief bieden voor ontwikkelingen die de schaal van een enkel gebouw overstijgen.

Waarom het hele eiland?

Dat maakt het bijvoorbeeld mogelijk ook zeggenschap te krijgen over de openbare ruimte en biedt meer kansen duurzame energievoorzieningen te organiseren.

Wat is de rol van de gemeentelijke overheid in CPEI?

Een idee is de gemeente aandeelhouder te laten zijn in de CPEI coop. Daarmee is de dialoog die de gemeente aan wil gaan met toekomstige bewoners en gebruikers formeel bekrachtigd.

Hoe moet CPEI financieel georganiseerd worden?

Gesuggereerd wordt een groeimodel vanuit tijdelijk gebruik. Dit is exploitatietechnisch gunstig maar ook riskant. De kans bestaat dat CPEI dan de tijdelijke fase nooit ontgroeit en in vrijblijvendheid blijft hangen.

Is het aanbieden van een proces genoeg om mensen uit te dagen deel te nemen in CPEI en te overtuigen dat collectief particulier eilandontwikkeling een geschikt middel is om de tweede fase IJburg mee te starten?

Belangrijk is CPEI open te stellen voor iedereen, draagvlak te creëren en een organisatievorm te vinden waarin conflicterende belangen kunnen worden afgewogen.

De vraag of een proces voldoende attractief is om mensen te binden is een mooie aanleiding voor een volgende denktank-sessie waarbij de communicatie van CPEI centraal staat.

906188_240384332768494_640003901_o