Navigation Menu+

CPEI en Community Benefit Agreements

CBA-splash

31 mei 2013 – Op vrijdag 31 mei organiseerde Tertium de workshop “CBA’s in Nederland” over zogenoemde Community Benefits Agreements, een Amerikaans planningsinstrument voor gebiedsontwikkelingen. Hierbij blijft de overheid op afstand en de ontwikkelaar praat direct met de gemeenschap die wordt geraakt door een potentiële ontwikkeling. Vervolgens wordt een juridisch afdwingbaar contract getekend waarbij alle wederzijdse verplichtingen worden vastgelegd.

Harvey Otten gaf namens XOOMlab een presentatie over CPEI en bracht de 2e fase IJburg in als een case study. Vervolgens werd gebrainstormd over mogelijke toepassingen van CBA’s voor CPEI.

Een interessante observatie:

De Amerikaanse do it yourself  mentaliteit, waarbij privaat initiatief op allerlei gebied vanzelfsprekend is en de overheid vaak afwezig, bestaat in Nederland slechts ten dele. Hier wordt juist vaak naar de overheid gekeken als behartiger van het algemene belang en dat van de bewoners. Het overleggen in CBAs vraagt op dat vlak een cultuuromslag van traditionele partijen in de gebiedsontwikkeling.

Lees meer op tertium.nl