Navigation Menu+

CPEI bouwt verder uit

strand

15 juli 2013 – Juist nu de gemeente voor de zomer heeft besloten de verdere ontwikkeling van Centrum Eiland na het land maken aan te houden doet zich een unieke kans voor om tijd en ruimte te bieden aan het experimentele CPEI proces voor Centrumeiland IJburg dat we eerder vanuit XOOMlab hebben ingezet!

In het voorjaar 2013 heeft XOOMlab CPEI verder uitgebouwd. Ten eerste is er een website gemaakt met nu meer dan honderd volgers op facebook en meer dan 2500 unieke bezoekers als onderdeel van de CPEI community. Het netwerk en de denktank CPEI is verder opgebouwd.  Er is hard gewerkt aan een Plan van Aanpak CPEI waarin ontwerptools, financiële en organisatorische diensten, duurzame gebiedsontwikkeling en het communicatie en participatieproces verder zijn ontwikkeld.

Ook lopen er Innovatie subsidietrajecten om middelen te genereren om het Plan van Aanpak  verder uit te voeren. De groep Vrienden van CPEI  is in het leven geroepen om het verdere proces te ondersteunen.

XOOMlab start vanaf september met negen studenten van de  Hogeschool van Amsterdam, Minor Atelier Stedelijke Vernieuwing en Duurzame Gebiedsontwikkeling,  een breed onderzoek naar het interactief eiland ontwikkelen met als casus Centrum Eiland IJburg.  Middels crowd sourcing met mogelijke eindgebruikers wordt in zes maanden onderzocht wat de potenties zijn van een collectief particulier eiland; middels veldonderzoek, een virtueel interactief platform en droomsessies.

Noodzakelijk voor het slagen van dit proces is dat de gemeente ruimte biedt aan dit proces om eindgebruikers ook volwaardige en geloofwaardige invloed te laten hebben op de planvorming. Dit vraagt om een open mind maar ook het commitment deze ontwikkeling daadwerkelijk een kans te bieden. Hierover is CPEI met de gemeente in gesprek.

Het onderzoek proces met de HVA loopt parallel aan het innovatietraject dat XOOMlab het komend half jaar  in gang zet om te komen tot een integraal pakket van ontwerptools, financiele en organisatie diensten, duurzaamheid voor Collectief Particuliere Gebiedsontwikkeling.

Na afloop van het interactieve proces kan worden beoordeeld hoe kansrijk CPEI is om te worden voortgezet richting realisatie! Neem dus nu al deel aan dit experimentele planproces met onverwachte uitkomsten en meld je aan op de website www.cpei.nl en volg ons via Facebook.