Navigation Menu+

Verslag avond CPEI

Centrumeiland IJburg

Verslag en vervolg

Waarom CPEI?

XOOMlab vindt dat Collectief Particuliere gebiedsontwikkeling een plek verdient in de huidige ontwerp- en

ontwikkelpraktijk. Voor het Centrumeiland biedt het kansen voor experiment, avontuur, dynamiek, flexibel

programma en sociaal ondernemerschap.

Maatschappelijk draagvlak?

De tijd is rijp voor nieuwe vormen van organisatie en het betrekken van eindgebruikers bij

gebiedsontwikkeling. Zelforganisatie staat hoog op de politieke agenda. Een eiland met 0 tot 1500

woningen leent zich bij uitstek om collectieve gebiedsontwikkeling in praktijk te brengen.

Hoe anders?

Gedurende de avond bleek dat CPEI eerder een maatschappelijke dan een ruimtelijke discussie is. De

presentatie door het projectbureau van een ruimtelijk plan leidde tot principiële discussies. Collectief

ontwikkelen begint met een open dialoog. Niet het aanbod bepaalt wie op dit eiland gaan wonen maar de

bewoners bepalen wat er komt.

Wat is de gedeelde droom?

Het eiland heeft een verbindend idee nodig. CPEI is een bindmiddel, dat geconcretiseerd moet worden.

Door samen te ontwikkelen verandert het eiland van een plak zand in een gedeelde droom.

Wat nu?

XOOMlab wil de romantische gedachte van een gezamenlijk eiland handen en voeten geven. In de CPEI

denktank gaan we de volgende vragen onderzoeken:

1. Hoe faciliteer je een zelforganiserende ontwikkeling?

2. Wat vormt de drager van het collectieve eiland?

verkocht