Navigation Menu+

overdracht sleutels centrumeiland

14 maart 2014 – De CPEI ideeën worden steeds meer omgezet in beleid!

markeerden Arcam-directeur Yvonne Franquinet en Wethouder Maarten van Poelgeest op symbolische wijze het begin van een nieuwe fase in de Amsterdamse stadsontwikkeling.

Met het project Stad in Zicht wil Arcam een bijdrage leveren aan de zoektocht naar ‘nieuwe stedenbouw’. De praktijk van de stedenbouw zoals we die tot voor kort kenden is als gevolg van de financiële crisis niet meer realistisch. Er moet worden toegewerkt naar een nieuwe benadering. Door zowel publiek als professionals te betrekken bij het nadenken over de toekomst van de stad komen bottom-up energie en kennis van professionals bij elkaar.

meer informatie op arcam.nl