Navigation Menu+

Eilandaandeel te koop

XL-flyer-thumbnail

Naast het initiatief wordt ook de financiering collectief gedragen. Door beperkte voorinvesteringen is het mogelijk de ontwikkeling van het eiland gelijke tred te laten houden met de financiële armslag van de gebiedscoöperatie. Uiteindelijk kent deze aanpak alleen winnaars. De gemeente draagt dankzij de spreiding over een grote groep belanghebbenden een minimaal risico. De bewoners kopen tegen kostprijs zeggenschap over hun eigen leefomgeving. De samenleving ziet een financieringsvorm waarbij zo min mogelijk geld weglekt naar rentelasten en proceskosten. De uit toekomstige bewoners samengestelde gebiedscoöperatie heeft als enige belang de maximale kwaliteit van het eiland.

De plankosten voor de ontwikkeling van het eiland zullen zoveel mogelijk gefinancierd worden uit particuliere middelen. Financiering door banken, beleggers en investeerders zal voornamelijk indirect plaatsvinden. Dat het eigen huis betaald wordt middels een hypotheek is de meest bekende vorm van indirecte financiering. In Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) is het inmiddels een bekend fenomeen dat de voorfinanciering door externe investeerders wordt gedaan. Een nieuwe vorm van indirecte financiering is de gedachte dat een huurdersvereniging een belegger inschakelt om in haar woonwens te voorzien. Uiteindelijk is het tenslotte niet de bank, de belegger of de investeerder maar zijn het enkel de bewoners en gebruikers die deelnemen aan de gebiedscoöperatie.

Een initiële investering zal al gedaan moeten worden ver voor de eerste woning wordt opgeleverd. De gebiedscoöperatie kan pas een positie innemen wanneer zij in staat is minimaal een deel van de vaste lasten van de gemeente over te nemen. Deze vaste lasten moeten gefinancierd worden uit de bijdragen van deelnemers aan de gebiedscoöperatie. Deelnemers aan de gebiedscoöperatie nemen een aandeel in het eiland. Dit aandeel geeft deelnemers recht gebruik te maken van een kavel op het eiland. Dankzij de eerste aandelen is de gebiedscoöperatie in staat grond op het eiland te kopen dan wel te pachten. Het verwerven van een positie biedt de kans andere bronnen van inkomsten aan te boren. Door tijdelijke exploitatie van de grond en inkomsten verworven uit bijvoorbeeld parkeren en energieopwekking is het mogelijk meerdere geldstromen op gang te brengen. Zo groeit de solvabiliteit van de gebiedscoöperatie met de grootte van de investeringen mee.

De groeistrategie van CPEI is gericht op een stapsgewijze ontwikkeling van het eiland. Kleine clusters worden met beperkte voorinvesteringen per fase bouwrijp gemaakt. Dit heeft als gevolg dat de inrichting van de openbare ruimte en de voorzieningen parallel met de woningen en gebouwen wordt gefinancierd. De eerste bewoners zullen minder dan in andere nieuwbouwwijken zekerheid hebben over de uiteindelijke vorm en inrichting van hun leefomgeving. Wel zullen zij meer dan in de gangbare gebiedsontwikkeling zeggenschap hebben over de voorzieningen die hen geboden worden. Pionieren wordt beloond. De prijs van het aandeel in de gebiedscoöperatie zal stijgen naarmate er meer investeringen in het eiland worden gedaan. Wie vroeg instapt betaalt een relatief laag bedrag omdat het voorzieningenniveau nog beperkt is. Met de verdere invulling van het eiland zal de waarde van de grond en dus de waarde van het aandeel stijgen.

Lees hier de pdf met het complete maatschappelijk bod