Navigation Menu+

Maatschappelijk Bod

CPEI staat voor Collectief Particuliere EIlandontwikkeling. Een uniek planvormingsproces voor het eerste eiland van de tweede fase IJburg. De gemeente Amsterdam wil hier veel ruimte geven aan zelfbouw en collectief particulier opdrachtgeverschap (CPO). Daar kan nog een schep bovenop. Het Centrumeiland heeft de potentie volledig zelf georganiseerd tot stand te komen.

Collectief ontwikkelen levert de mogelijkheid na te denken over baanbrekende uitgangspunten. Wordt dit het eerste stadseiland wereldwijd dat volledig energieneutraal is? Delen toekomstige bewoners niet alleen de straat maar ook de auto? Hoe groen wordt de openbare ruimte wanneer bewoners zelf verantwoordelijkheid nemen voor de inrichting en het beheer? De gebiedscoöperatie daagt alle bewoners uit actief en ondernemend bij te dragen.

De initiatiefnemers van CPEI hebben ruim een jaar lang de kansen voor het zelf ontwikkelen van het eerste eiland van de tweede fase IJburg verkend. Organisatievormen, financiering en ontwikkelingsmodellen zijn geschetst. Daarnaast is vooral veel gesproken met betrokken Amsterdammers.

Dit maatschappelijk bod is de voorzet tot een collectief bod op het eiland. CPEI wil het eiland ontwikkelen met de mensen die het meest zuivere belang hebben om het beste uit het eiland te halen: De bewoners zelf!

Lees hier de pdf met het complete maatschappelijk bod

Samen een eiland kopen

Posted by on in Maatschappelijk Bod | 0 comments

Samen een eiland kopen

De huidige samenleving daagt ons uit onze steden anders te ontwikkelen. Nog nooit waren we zo hoog opgeleid, zo welvarend en zo goed geïnformeerd. We willen en kunnen meebeslissen over de inrichting van onze woon- en leefomgeving. Over onze eigen woning die is toegesneden op onze individuele woonwensen. Over onze buurt waarin we gemeenschappelijke voorzieningen zelf organiseren. Hedendaagse plannen ontstaan door krachten te bundelen en kennis uit te wisselen. Het Centrumeiland bij IJburg is de ideale plek om samen een woonwijk te bouwen. Een...

read more

CPEI staat in een rijke Amsterdamse traditie

Posted by on in Maatschappelijk Bod | 0 comments

CPEI staat in een rijke Amsterdamse traditie

Deze nieuwe vorm van ruimtelijk plannen staat in een rijke Amsterdamse traditie. De grachtengordel is het schoolvoorbeeld van een door particuliere financiering mogelijk gemaakte stadsuitleg. In de tijd dat woningcorporaties nog sterk verbonden waren met de arbeidersbeweging werden in Plan Zuid Sociale Woningen van uitzonderlijke kwaliteit gebouwd. Zelfs voor de grootschalige nieuwbouw na de oorlog was de typisch Nederlandse wijkgedachte leidend. Binnen de snel uitdijende stad bleef gemeenschapsgevoel leidend. Toen in de jaren zeventig...

read more

CPEI staat voor

Posted by on in Maatschappelijk Bod | 0 comments

CPEI staat voor

Deze tijd, deze locatie, deze stad en deze samenleving bieden een unieke kans. CPEI is opgericht om deze kans maximaal te benutten. De deelnemers aan CPEI delen een aantal kernwaarden: de ambitie om van het eiland een iconisch voorbeeld van Amsterdamse samenwerking en innovatie te maken. een transparante vorm van waardeontwikkeling, die gericht is op volhoudbaarheid boven financieel gewin en die naar rato collectief gedeeld wordt. een eiland dat open staat voor een grote diversiteit aan bewoners die betrokken zijn door de bereidheid deel te...

read more

CPEI in de praktijk

Posted by on in Maatschappelijk Bod | 0 comments

CPEI in de praktijk

Collectief ontwikkelen is een snelle methode om tot een invulling van het Centrumeiland te komen. Maatschappelijk draagvlak, ontwerp en financiering lopen parallel. Maatschappelijk draagvlak vinden we door in gesprek te gaan met toekomstige bewoners, belanghebbenden en betrokken Amsterdammers. Nu al is een grote groep Amsterdammers uit verschillende expertisegebieden betrokken bij de voorbereiding van CPEI. Mogelijkheden voor communicatie, financiering, energiehuishouding, ruimtelijke invulling en tal van andere onderwerpen worden verkend....

read more

Van los zand tot een coöperatie

Posted by on in Maatschappelijk Bod | 0 comments

Van los zand tot een coöperatie

Het nieuwste eiland in het IJmeer is opgetrokken uit los zand. Zandkorrels zouden zo wegspoelen wanneer ze niet zorgvuldig laag voor laag, volgens de pannenkoekmethode, waren aangebracht en samengeperst tot een stabiele massa. Dezelfde uitdaging ligt er om uit alle losse initiatieven die op het eiland ontstaan een geheel te smeden. Dat vereist een betrokkenheid die verder gaat dan de eigen woning. Het vergroten van de betrokkenheid begint met het vergroten van zeggenschap. Wie op het eiland gaat wonen bepaalt mee hoe de openbare ruimte wordt...

read more

Zeven coöperatieve principes

Posted by on in Maatschappelijk Bod | 0 comments

Zeven coöperatieve principes

CPEI wordt bewust opgericht als een coöperatie. De principes van de International Coöperative Alliance vormen de basis voor de inrichting van de collectief particuliere eilandontwikkeling: CPEI staat open voor iedereen. Ieder lid van CPEI heeft een gelijke stem in het beleid van de coöperatie. Alle deelnemers aan CPEI dragen bij en delen de winst en het risico van de eilandontwikkeling. CPEI zorgt dat binnen alle afspraken met andere belanghebbenden en de overheid de coöperatie autonoom en onafhankelijk kan blijven handelen. Alle informatie...

read more

Laat duizend bloemen bloeien

Posted by on in Maatschappelijk Bod | 0 comments

Laat duizend bloemen bloeien

  CPEI staat voor een groot aantal vraagstukken die het belang van een individuele bewoner overstijgen. Op het gebied van energie, infrastructuur, ruimtelijke inrichting, beheer en financiën speelt de coöperatie een voorname rol. Belanghebbende partijen als het waterschap, de milieubeweging en de gemeente vinden in de coöperatie een gesprekspartner. Veel kennis is binnen deze organisaties aanwezig. De coöperatie CPEI vormt het platform om de wensen van de eilandbewoners en de expertise van de maatschappelijke organisaties bij elkaar te...

read more

Eilandaandeel te koop

Posted by on in Maatschappelijk Bod | 0 comments

Eilandaandeel te koop

Naast het initiatief wordt ook de financiering collectief gedragen. Door beperkte voorinvesteringen is het mogelijk de ontwikkeling van het eiland gelijke tred te laten houden met de financiële armslag van de gebiedscoöperatie. Uiteindelijk kent deze aanpak alleen winnaars. De gemeente draagt dankzij de spreiding over een grote groep belanghebbenden een minimaal risico. De bewoners kopen tegen kostprijs zeggenschap over hun eigen leefomgeving. De samenleving ziet een financieringsvorm waarbij zo min mogelijk geld weglekt naar rentelasten en...

read more

Ontwerpen van klein naar groot

Posted by on in Maatschappelijk Bod | 0 comments

Ontwerpen van klein naar groot

De ruimtelijke invulling van het eiland is bedacht vanuit de kleinste eenheid. De kiem van de eilandontwikkeling ligt bij de eerste initiatiefnemers. Om tot een geslaagde eilandontwikkeling te komen moeten we initiatieven de kans geven op het eiland te landen. Uit ieder initiatief dat op het eiland wordt genomen zullen nieuwe wensen voortkomen die een verdere invulling aan de ontwikkeling van het eiland geven. Om er voor te zorgen dat de wensen van de verschillende initiatiefnemers elkaar ruimte laten en waar nodig versterken is een set...

read more

Kansen voor Centrumeiland

Posted by on in Maatschappelijk Bod | 0 comments

Kansen voor Centrumeiland

CPEI start in 2015 een compleet nieuwe vorm van gebiedsontwikkeling. In een periode van 7 jaar wordt het Centrumeiland volledig in beheer van de bewoners en ondernemers op het eiland gebracht. Op dit moment is de grond van het eiland opgespoten. Het zal circa twee jaar in beslag nemen om de grond te laten inklinken. De tijd tot de grond bouwrijp is geeft CPEI de kans om de eerste mensen bijeen te brengen die zich op het eiland willen vestigen. Wij zijn er van overtuigd dat veel huidige en toekomstige Amsterdammers deel wilen nemen aan deze...

read more

Het maatschappelijk bod in 12 punten

Posted by on in Maatschappelijk Bod | 0 comments

Het maatschappelijk bod in 12 punten

CPEI doet de gemeente en de inwoners van Amsterdam een uniek maatschappelijk bod: de coöperatie CPEI is opgericht om de initiatieven voor het Centrumeiland te bundelen. Iedereen die een initiatief wil nemen op het eiland mag deelnemen aan CPEI. CPEI krijgt evenveel leden als er adressen zijn op het eiland. Ieder lid heeft een gelijke stem binnen de coöperatie. In 7 jaar tijd brengt CPEI het Centrumeiland onder beheer van de bewoners. De coöperatie neemt minimaal de rentelasten voor de aanleg van het eiland voor haar rekening. CPEI streeft...

read more

korte historie cpei

Posted by on in Maatschappelijk Bod | 0 comments

korte historie cpei

CPEI staat voor Collectief Particuliere EIlandontwikkeling. Een experimenteel planvormingsproces voor het Centrumeiland IJburg. De gemeente Amsterdam wil hier veel ruimte geven aan zelfbouw en collectief particulier opdrachtgeverschap (CPO). Daar kan nog een schep bovenop. Het Centrumeiland heeft de potentie volledig zelf georganiseerd tot stand te komen. Zou dit het eerste eiland wereldwijd kunnen worden dat geheel van onderop ontwikkeld wordt? Het idee voor CPEI is ontstaan aan de lunchtafel in XOOMlab. Op deze creatieve werkvloer op IJburg...

read more