Navigation Menu+

Laat duizend bloemen bloeien

 20140917-diagram-organisatie

CPEI staat voor een groot aantal vraagstukken die het belang van een individuele bewoner overstijgen. Op het gebied van energie, infrastructuur, ruimtelijke inrichting, beheer en financiën speelt de coöperatie een voorname rol. Belanghebbende partijen als het waterschap, de milieubeweging en de gemeente vinden in de coöperatie een gesprekspartner. Veel kennis is binnen deze organisaties aanwezig. De coöperatie CPEI vormt het platform om de wensen van de eilandbewoners en de expertise van de maatschappelijke organisaties bij elkaar te brengen.

De coöperatie wordt gestart door een zo breed mogelijke groep aspirant-leden. Om deze groep bijeen te brengen heeft een aantal onafhankelijke specialisten het initiatief voor CPEI genomen. Geleidelijk zal de rol van deze initiatiefnemers veranderen van een sturende naar een volgende rol. Op het moment dat het aantal deelnemers groot genoeg is om het maatschappelijk bod op het eiland financieel gestand te doen verschuift de zeggenschap over de coöperatie van de initiatiefnemers naar de leden.

Wie deelneemt aan CPEI commiteert zich aan het coöperatieve gedachtengoed en wordt uitgedaagd met ideeën en initiatieven bij te dragen. Het eerste initiatief voor CPEI kan gezien worden als een bloemknop. In de kroonbladeren zijn ideeën over beheer, financiering, energie, verkeer en de omgeving opgenomen. Deze eerste bloem biedt de ruimte om een breed palet van nieuwe ideeën te laten groeien. Van klaproos tot madeliefje. CPEI wil duizend bloemen laten bloeien!

Lees hier de pdf met het complete maatschappelijk bod