Navigation Menu+

Zeven coöperatieve principes

FOT_schoolproject2-thumbnail

CPEI wordt bewust opgericht als een coöperatie. De principes van de International Coöperative Alliance vormen de basis voor de inrichting van de collectief particuliere eilandontwikkeling:

  • CPEI staat open voor iedereen.
  • Ieder lid van CPEI heeft een gelijke stem in het beleid van de coöperatie.
  • Alle deelnemers aan CPEI dragen bij en delen de winst en het risico van de eilandontwikkeling.
  • CPEI zorgt dat binnen alle afspraken met andere belanghebbenden en de overheid de coöperatie autonoom en onafhankelijk kan blijven handelen.
  • Alle informatie over de ontwikkeling en organisatie van CPEI is openbaar beschikbaar voor alle leden.
  • CPEI staat open voor samenwerking met andere maatschappelijk betrokken organisaties.
  • Het beleid van CPEI is gericht op de lange termijn. Een duurzame ontwikkeling van het eiland is in het belang van alle bewoners, nu en in de toekomst.

Lees hier de pdf met het complete maatschappelijk bod