Navigation Menu+

Van los zand tot een coöperatie

Landmaken-voor-Centrumeiland

Het nieuwste eiland in het IJmeer is opgetrokken uit los zand. Zandkorrels zouden zo wegspoelen wanneer ze niet zorgvuldig laag voor laag, volgens de pannenkoekmethode, waren aangebracht en samengeperst tot een stabiele massa. Dezelfde uitdaging ligt er om uit alle losse initiatieven die op het eiland ontstaan een geheel te smeden. Dat vereist een betrokkenheid die verder gaat dan de eigen woning. Het vergroten van de betrokkenheid begint met het vergroten van zeggenschap. Wie op het eiland gaat wonen bepaalt mee hoe de openbare ruimte wordt ingericht, de energieuitwisseling wordt georganiseerd, welke maatschappelijke voorzieningen er zijn en misschien zelfs waar en wanneer welk afval wordt opgehaald.

Het eiland start met de kans op een prachtige plek een eigen woning of bedrijf te bouwen. Het collectief ontwikkelen bindt deze dromen en wensen samen tot een bijpassende leefomgeving. Om een gezamenlijk initiatief op het eiland te kunnen nemen wordt een gebiedscoöperatie opgericht. Alle toekomstige bewoners worden automatisch lid van CPEI. De coöperatie zal evenveel leden kennen als er adressen zijn op het eiland. Het zijn de leden die bepalen hoe de ontwikkeling verloopt, welke inrichting het eiland krijgt en wat wel en wat niet in afspraken met andere bewoners wordt vastgelegd.

Lees hier de pdf met het complete maatschappelijk bod