Navigation Menu+

CPEI in de praktijk

CPEI_16

Collectief ontwikkelen is een snelle methode om tot een invulling van het Centrumeiland te komen. Maatschappelijk draagvlak, ontwerp en financiering lopen parallel.

Maatschappelijk draagvlak vinden we door in gesprek te gaan met toekomstige bewoners, belanghebbenden en betrokken Amsterdammers. Nu al is een grote groep Amsterdammers uit verschillende expertisegebieden betrokken bij de voorbereiding van CPEI. Mogelijkheden voor communicatie, financiering, energiehuishouding, ruimtelijke invulling en tal van andere onderwerpen worden verkend. Duurzaamheid, sociale cohesie en zelforganisatie lenen zich niet voor een politiek debat. Waar een gemeenschappelijk belang tegenstellingen overbrugt is een dialoog nodig. Het op gang brengen van de dialoog met toekomstige bewoners om samen een eiland te ontwikkelen is de grote uitdaging die CPEI wil aangaan.

In plaats van in debat te gaan over de vraag “wat vindt u dat er moet komen?”, gaan we in dialoog over de kwestie “wat gaat er komen?” De dialoog vindt onder andere digitaal plaats. Daarnaast organiseren we met regelmaat bijeenkomsten met toekomstige bewoners en geinteresseerden. Deze bijeenkomsten zijn in de eerste plaats inspiratiesessies. Interactie in kleine wisselende groepen garandeert dynamische bijeenkomsten.

Het collectief biedt ruimte aan meerdere initiatieven. Diversiteit is de kracht van CPEI. In een vroeg stadium worden initiatieven met elkaar in contact gebracht.

Lees hier de pdf met het complete maatschappelijk bod