Navigation Menu+

CPEI staat in een rijke Amsterdamse traditie

grachtengordel_45

Deze nieuwe vorm van ruimtelijk plannen staat in een rijke Amsterdamse traditie. De grachtengordel is het schoolvoorbeeld van een door particuliere financiering mogelijk gemaakte stadsuitleg. In de tijd dat woningcorporaties nog sterk verbonden waren met de arbeidersbeweging werden in Plan Zuid Sociale Woningen van uitzonderlijke kwaliteit gebouwd. Zelfs voor de grootschalige nieuwbouw na de oorlog was de typisch Nederlandse wijkgedachte leidend. Binnen de snel uitdijende stad bleef gemeenschapsgevoel leidend. Toen in de jaren zeventig technocratische plannen de binnenstad bedreigden wist de krakersbeweging een alternatieve aanpak af te dwingen.

Participatie vormt de rode draad door de Amsterdamse bouwgeschiedenis. Sinds de jaren negentig laat de gemeente Amsterdam nieuwe woningbouwplannen meer en meer over aan de vrije markt. Voor grotere plannen wordt een publiek private samenwerking aangegaan met ontwikkelcombinaties. Het is juist in de onderhandelingen tussen deze grote partijen dat de ruimte voor participatie van toekomstige bewoners verloren dreigde te gaan. Gelukkig heeft de crisis een einde gemaakt aan deze ontwikkelpraktijk. Om de nieuwe werkelijkheid het hoofd te bieden is zelfbouw en particulier opdrachtgeverschap herontdekt. De les van de crisis is dat de vrije markt enorme kansen biedt wanneer er meer ruimte is voor initiatieven. Nu de markt aantrekt doet zich de unieke kans voor een nieuw hoofdstuk aan de Amsterdamse woningbouwtraditie toe te voegen.

Amsterdam is de best gewaardeerde woonstad in het dichtstbevolkte land van het rijkste werelddeel. De druk op steden neemt wereldwijd toe. Amsterdam zal nog decennialang groeien met een zelfs voor Nederlandse begrippen bijzonder hoogopgeleide, ondernemende en creatieve bevolking. De economische kracht van Amsterdam is dat de woonkwaliteit van de stad talent aantrekt.

Het Centrumeiland biedt een uniek woonmilieu. Nog voor een plan getekend is wordt zichtbaar hoe een goed ontsloten eiland op een prachtige locatie in het IJmeer ligt. Er is volop ruimte om met de talentvolle stedelingen die hier willen wonen tot een fantastisch plan te komen.

De dynamiek van Amsterdam is geworteld in een poldertraditie waarin niet hiërarchische structuren maar samenwerken succes bepalen. Nederlanders zijn al eeuwen grootgebracht met de gedachte dat er geen grote leider is die onze idealen verwezenlijkt. Als een van de meest seculiere landen ter wereld ontbreekt een gedeelde geloofsleer die ons vertelt langs welke lijnen we ons leven moeten uitstippelen. Toch weten we dat we gezamenlijk meer bereiken dan alleen. In tegenstelling tot wat sommige nieuwsberichten ons willen doen geloven is de gemeenschapszin en het idealisme in Nederland onverminderd groot. We doen boodschappen voor de zieke buur, passen op de vriendjes van onze kinderen, schaffen met de halve straat zonnepanelen aan, helpen mee aan de buurtbarbecue, de sinterklaasintocht en de schoolmusical en vegen samen de rommel uit het plantsoen.

Lees hier de pdf met het complete maatschappelijk bod