Navigation Menu+

Samen een eiland kopen

1eiland

De huidige samenleving daagt ons uit onze steden anders te ontwikkelen. Nog nooit waren we zo hoog opgeleid, zo welvarend en zo goed geïnformeerd. We willen en kunnen meebeslissen over de inrichting van onze woon- en leefomgeving. Over onze eigen woning die is toegesneden op onze individuele woonwensen. Over onze buurt waarin we gemeenschappelijke voorzieningen zelf organiseren. Hedendaagse plannen ontstaan door krachten te bundelen en kennis uit te wisselen.

Het Centrumeiland bij IJburg is de ideale plek om samen een woonwijk te bouwen. Een eiland ter grootte van een woonbuurt. Duidelijk afgebakend door brede vaarten die het eiland aan de zuid- en in de toekomst aan de noordzijde van de andere eilanden zal onderscheiden. Herkenbaar vanaf het open water en de toegangswegen aan de oost- en westzijde. Saamhorigheid zit ingebakken in de vorm en afmetingen van het eiland.

De ligging vraagt om een meer dan eenzijdige invuling. Het eiland is de oostelijke entree tot IJburg, met de stad binnen handbereik en tegelijkertijd uitzicht op de natuur van de Diemer Vijfhoek. Het alomtegenwoordige water biedt mogelijkheden voor een buitenhaven en een strand. Het eiland kent vele facetten en nog veel meer mogelijke invullingen.

Het eiland is maagdelijk leeg. Egaal is de verse grond volgens de pannenkoekmethode aangebracht. Schone grond, zonder oergeulen, archeologische vindplaatsen of breukvlakken. Zelfs grenzen waarlangs het economisch eigendom zou kunnen zijn verdeeld ontbreken Vooralsnog heeft geen partij zich gemeld om de grond in strategisch eigendom te nemen. Geen speculanten, ontwikkelcombinaties of bouwconsortia die de maximale beleggingswinst uit de grond moeten persen. De grond is van de gemeente Amsterdam en daarmee is iedere inwoner van Amsterdam voor een deel eigenaar.

Lees hier de pdf met het complete maatschappelijk bod