Navigation Menu+

wisdom of crowds

wisdom

Wanneer er een complex probleem is lijkt het logisch een aantal experts in te schakelen. Toch blijkt dat voor complexe vraagstukken grote groepen onafhankelijke individuen vaak beter in staat zijn de beste antwoorden te geven dan een kleine groep deskundigen. Wikipedia is daar een goed voorbeeld van. Door jarenlang uitwisselen van kennis tussen professionals, amateurs en toevallige passanten blijkt de verzamelde kennis op wikipedia beter en foutlozer dan de encyclopedia brittanica met al haar specialisten ooit voor elkaar heeft gekregen. Zou dit ook voor het plannen van buurten en wijken op gaan?

James Surowiecki geeft in zijn boek “wisdom of crowds” 4 randvoorwaarden:

 1. Diversiteit
  Iedere deelnemer moet op basis van eigen informatie en eigen interpretatie een afweging maken. Dat hoeft geen rationele afweging te zijn!
 2. Onafhankelijkheid
  Deelnemers moeten niet beinvloed worden door de mening van andere deelnemers.
 3. Decentralisatie
  Deelnemers kunnen zich richten tot specialistische en lokale kennis.  Teveel overleg kan het oordeel van een groep minder betrouwbaar maken.
 4. Aggregatie
  Alle unieke meningen moeten objectief worden samengevoegd tot een collectief besluit.

lees meer over James Surowiecki’s boek op wikipedia