Navigation Menu+

korte historie cpei

DSC_0077+logo cpei

CPEI staat voor Collectief Particuliere EIlandontwikkeling. Een experimenteel planvormingsproces voor het Centrumeiland IJburg. De gemeente Amsterdam wil hier veel ruimte geven aan zelfbouw en collectief particulier opdrachtgeverschap (CPO). Daar kan nog een schep bovenop. Het Centrumeiland heeft de potentie volledig zelf georganiseerd tot stand te komen. Zou dit het eerste eiland wereldwijd kunnen worden dat geheel van onderop ontwikkeld wordt?

Het idee voor CPEI is ontstaan aan de lunchtafel in XOOMlab. Op deze creatieve werkvloer op IJburg werken ontwerpers, onderzoekers en ontwikkelaars van 10 verschillende bedrijven samen aan architectonische en ruimtelijke vraagstukken.

In 2012 zijn in XOOMlab de eerste gedachten over een nieuwe vorm van gebiedsontwikkeling voor het voetlicht gebracht op een bijeenkomst met vertegenwoordigers uit de politiek, de wijk en de stad. Sindsdien is overleg gevoerd met ambtelijke projectteams, zijn inloopavonden georganiseerd met potentiële bewoners, hebben diverse studentenprojecten de thema’s van een nieuwe vorm van het eiland ontwikkelen verder uitgediept en hebben kinderen van de Willibrord basisschool op IJburg in één knutseldag laten zien hoe rijk een eilandontwikkeling wordt met een grote diversiteit aan ideeën.

Het ministerie van economische zaken heeft in 2013 een meerjarig innovatiebudget beschikbaar gesteld voor CPEI. Gesteund door deze bijdrage hebben 8 mkb-bedrijven onderzoek gedaan naar de mogelijkheid de eilandontwikkeling op een nieuwe manier in te richten.

Ondertussen vindt de gedachte tot een andere planontwikkeling te komen steeds meer weerklank. In 2014 is de sleutel voor het gebied symbolisch aan Architectuurcentrum Arcam gegeven. Met de expositie “Stad in zicht” verzamelde Arcam een jaar lang ideeën voor het Centrumeiland. Het grote scala aan inzendingen laat zien hoe iedereen geïnspireerd raakt door de gedachte een invulling aan een nieuw eiland te kunnen geven. Kunst is deze ideeënrijkdom vast te houden. Met iedere keuze uit dit ideeënscala wordt de veelkeurigheid te kort gedaan.

CPEI heeft het jaar dat de politiek aan initiatieven gaf benut om tot een maatschappelijk bod te komen. Door het eiland met de bewoners te ontwikkelen willen we de veelkleurigheid die blijkt uit de ingezonden plannen vasthouden. Dit maatschappelijk bod doen we namens de toekomstige eilandbewoners aan de gemeente Amsterdam. De bewoners, verenigd in CPEI, nemen het risico voor de eilandontwikkeling over van de gemeente. Amsterdam krijgt daar een uniek stukje stad voor terug.

Lees hier de pdf met het complete maatschappelijk bod